Retro in deeltje Aq1757 Phantom leer Air wit Jordan Maroon 13 damesschoenen Wms 004 004 sneaker

Roel Oostra

Hommo Hof

Maroon deeltje Retro in Wms 004 Jordan Air Phantom 004 damesschoenen wit sneaker 13 Aq1757 leer wqOx7YI

PAKEPRAAT.mijmering

Als het laatste blad van de kalender zegt
het jaar is voorbij
ook een oliebollengeur doet weten
het jaar is voorbij
dan is het tijd je  te bezinnen
op wat goed was en wat fout
op de dierbaren die gingen
en was ’t jaar nu zoet of zout.
Ja, zo tegen het einde van het jaar als wij elkaar prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe roepen komen gedachten boven aan de twaalf maanden die verstreken zijn. Tenminste bij mij wel en ik denk dat vooral de oudere generatie deze dagen achterom kijkt naar vrolijke, minder vrolijke en droevige gebeurtenissen die hebben plaats gevonden. Dat een achter-kleinkind zijn veterstrik diploma heeft gehaald of dat een dierbaar familielid afscheid van het leven heeft moeten nemen. En alle gebeurtenissen daar tussen in. Ieder mens heeft zo’n memorabel lijstje.

Zo nu en dan zie je overlijdensadvertenties van mensen die wat extra betekenis hadden voor onze samenleving. Op maatschappelijk, politiek , sociaal, cultureel of noem maar op terrein. Minsken mei in fin mear as in bears. Dy wurde dan faak mei in In Memoriam betocht yn de kranten. En ik draach dit stikje op oan immen dy’t ik heech sitten ha en dy’t ik, al seagen wy mekoar soms in pear jier net, gewoan mis.

’t Begjint sa njonkenlytsen wat te wennen,

do, goede freon, dast net mear by ús bist
mar ‘k woe, as’t koe, dy och sa graach fertelle
hoe as it Fryske plankelân dy mist.

Acht krúskes op ‘e rêch stiest noch foar folle sealen
en dy fermakken har as mosken yn it sân
mar dit jier gong foar dy, sa spitich
’t foardoek foar altiid ticht. In skok gong troch it lân.

Oan ’t lêst ta hasto foar ús song en spile
wat liest ús laitsje om ús lytse wrâld
Rients Gratama, dyn namme sil der bliuwe,
dy wurdt net wei, dy bliuwt yn ús ûnthâld !

Roel Oostra

 

Air Jordan Phantom 004 Retro sneaker Maroon damesschoenen in Aq1757 Wms 13 deeltje wit leer 004
Farm Dames Sneakers New Ws574 Grijze – Grijs Stevia Balance qwPF8f
sneaker Maroon 004 damesschoenen deeltje Wms in Air wit Aq1757 Retro 13 004 Phantom Jordan leer
Air leer 13 Aq1757 in Retro damesschoenen Maroon deeltje sneaker wit Phantom 004 Wms Jordan 004
Wms Maroon deeltje Air leer wit 004 Phantom 13 sneaker Jordan in damesschoenen 004 Aq1757 Retro